Digital tillit i det norske samfunnet, v/ Trond Sundby, Bærum Kommune

En av de viktigste komponentene for å skape effektive løsninger er den alminnelige tilliten til at de ivaretar informasjonen de skal behandle. Det er mange lover, regler, rammeverk og retningslinjer der ute – men til syvende og sist er det de faktiske, KONKRETE grepene og tiltakene som bidrar til dette.

CISO Trond Sundby beskriver hvordan en av Norges største bedrifter – Bærum Kommune – håndtere dette i hverdagen.