Ansatte=risikofaktorer…eller sikkerhetstiltak! v/Erlend Andreas Gjære, Sintef

Risikostyring

De vanligste sikkerhetshendelsene involverer ansatte som er uvørne eller lar seg lure. Sikkerhetsopplæring skal derimot få ansatte til å forstå risiko og utøve sikker praksis i hverdagen. Men de ansattes holdninger til IT-sikkerhet og organisasjonens policyer har mye å si for hvorvidt de faktisk er mottakelige for opplæring. Basert på både forskning og praktisk erfaring belyser foredraget hvordan vi kan få våre ansatte til å bli en positiv IT-sikkerhetsfaktor.

Hva  lærer du? Hvordan kan du arbeide med både mennesker og organisasjon, i samspill med teknologien, for å etablere sikker praksis blant våre medarbeidere?

Risikostyring