Dataforeningens nye standardavtale for skytjenester v/Thor Beke, Berngaard/Sandbek AS og Jørgen Petersen, PROMIS AS

Cloud Computing

I foredraget vil vi presentere de sentrale prinsippene i Dataforeningens nye standardavtale om skytjenester, med særlig fokus på håndteringen av underleverandørenes standardbetingelser. Skytjenesteavtalen legger til rette for et kunde- og leverandørforhold der leverandøren tar ansvar for å tilpasse, utvikle og integrere standard skytjenester, og kunden skal kunne forholde seg til én leverandør.

Hva lærer du?
Hvordan anskaffe/levere tjenester skytjenester. Spesielt rettet mot ansvarsregulering og hvordan det bør gjøres med tanke på ansvarsforholdet mellom leverandør, underleverandør og kunde.

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?