AutoStore startet med følgende setning «Hva har vi mest av på lageret, Jakob?» v/Ivar Fjeldheim, Autostore AS

AI og Robotics

Hvorfor kan en liten organisasjon som tenker utenfor boksen gi din organisasjon store fordeler som de store ikke kan?

Når et nytt produkt ser verden, vil det utvikle seg ulikt avhengig av om det kommer fra en liten eller fra en stor organisasjon. Grunnene til dette er mange, men vi som har vært igjennom en slik prosess har sett fordelen av å være liten.
Når vi startet for mange år siden med AutoStore var vi en liten gruppe som hadde en indre drivkraft for å skape noe stort. Vi hadde kunnskap om mye, men vi hadde også mange blanke felt som måtte fylles inn. Måten dette ble gjort på gjorde at vi fant løsninger som en stor organisasjon ikke hadde sett.

Hva lærer du?
Å tenke nytt, å ikke la erfaring eller kunnskap begrense utvikling av nye løsninger. Når noen sier at det ikke går, spør hvorfor, og sørg for å tenke utenfor boksen. Tenk som et barn som ikke har begrensninger, og som vi voksne vet så blir vi ofte svar skyldig når spørsmålet kommer.

Kunstig intelligens og robotics