Bedre feildetektering, raskere feilhåndtering og færre feilinvesteringer med kunstig intelligens v/ Leslaw Lopacki, Statnett SF

AI og Robotics - dag 2

Statnett gjennomfører flere prosjekter hvor kunstig intelligens, sensorer og big data hjelper å oppdage feil før de skjer, ta bedre beslutninger når feil skjer og unngå unødvendige dyre investeringer. Foredraget belyser utfordringer med datainnsamling, prosessering og bruk av data samt teknologier som maskinlæring, regelbaserte beslutninger, IoT med flere eksempler på løsninger hos Statnett.

AI og Robotics - dag 2