Bedre helse på den enkeltes premisser – produkteierrollen som innovatør for pasientenes behov v/Anne Bergland og Marianne Westeng, Oslo universitetssykehus

Kravhåndtering

Vi vil presentere ulike prosjekter fra Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo universitetssykehus. I et tverrfaglig team bestående av forskere, teknologer, pasienter og helsepersonell, har vi som produkteiere erfaring med utvikling av e-helseverktøy som har skapt interesse over hele verden. Vi vil utdype produkteierrollen i slike prosjekter og belyse hvordan vi har identifisert pasientenes behov.

Hva lærer du?
Hvem tenkte på å snakke med de kreftsyke barna? Lær om hvordan produkteier i prosjekter uten klar kravspesifikasjon kan komme fram til løsninger som kan gi pasienter en bedre hverdag.

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden