Bimodal IT: Kombinasjonen av kontinuerlige og tradisjonelle leveranser v/Jan Henrik Gundelsby, Knowit Objectnet

Arkitektur i praksis

Oslo kommune har over flere år bygget en smidig mikrotjeneste-arkitektur med kontinuerlige leveranser og bruk av DevOps-prinsipper i utviklingsteam. På grunn av av store investeringer og behov for kontroll, ble det forsøkt å kjøre tradisjonelle leveranser (en til to ganger i måneden med store testløp) inn på samme smidige plattform.

Dette foredraget påstår at dette ikke nødvendigvis er så enkelt, og gjennomgår erfaringer fra dette.

Hva lærer du?
Hvilke fallgruver bør du se etter når du skal kombinere kontinuerlige leveranser med tradisjonelle måter å levere software på. Noen stikkord er testplattform, kompetanse, metodikk, arkitektur og organisasjon.

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester