Risikostyring og sikkerhetsarkitektur v/David Kleven, Devoteam Fornebu Consulting AS

David Kleven vil dele sine erfaringer og metoder fra arbeid med sikkerhetsarkitektur.  Han vil snakke om prosessen for å holde kommunikasjonstjenester oppdaterte og samtidig håndtere krav til forretningsbehov, sikkerhet, etterlevelse og brukervennlighet.  Han kommer også inn på hvordan sikre en god forankring og endringsprosess, kompetansebygging samtidig som man bygger en fremtidsrettet plattform.

Hva vil du lære?
Du vil få eksempler på hvordan risikovurderinger benyttes for å bygge en god sikkerhetsarkitektur