Anskaffelsesrett og skytjenester v/Marianne Dragsten, AnskaffelseXperten AS

Cloud Computing

Den nye standardavtalen for skytjenester åpner for at tilbyder kan tilby å gjennomføre iht kontraktsbestemmelser som avviker fra konkurransegrunnlaget på spesifikke områder. Det vil bli sett på hvilken betydning dette har for forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser.

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?