Datatilsynet – hvordan ser de på utviklingen fremover og hva med personvernet i den digitaliserte hverdag? v/Kari Laumann, Datatilsynet

Prosjektledelse

Vi har bare sett starten av personaliserte tjenester innen offentlig og privat sektor. Felles for disse intelligente og brukervennlige tjenestene er at de trenger informasjon om deg – masse informasjon. Personvernet er under press i morgendagens digitaliserte hverdag.

Hva lærer du? Her får du en oversikt over hvordan den teknologiske utviklingen utfordrer personvernet vårt og konkrete tips til hvordan din virksomhet kan ivareta personvernet på en god måte.

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent