Den nye prosjektlederen v/Kjetil Strand og Annette Ommundsen, Promis

Prosjektledelse

Med hyppige leveranser til produksjon og større fleksibilitet i omfang har det åpnet seg helt nye muligheter for IT-prosjekter til å agere på endringer til virksomhetens fordel. Vi går gjennom hva vi mener kreves for at prosjektlederen kan lykkes som endringsagent, der systemutvikling, innføring og endringsledelse betraktes som et integrert hele.

Hva lærer du?
Om krav til prosjektlederen som endringsagent, der system- og organisasjonsutvikling betraktes på en integrert måte. Om hvilke egenskaper den nye prosjektlederen må kombinere for å lykkes

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent