(Den ubehagelige?) sannheten om brukerhistorier v/Andreas Aubell, Acando Norge

Brukerhistorier har blitt en vanlig måte å beskrive krav på. Dessverre ser vi ofte at brukerhistorier lages ved å skrive ned en tittel i formatet «Som _ ønsker jeg _ fordi _», for å deretter skrive krav som man alltid har gjort. Det er uheldig bruk av et ellers godt verktøy, og du kan i verste tilfelle skade utviklingsprosessen din. Jeg vil fortelle om intensjonen bak og hvordan du best benytter deg av brukerhistorier.

Hva lærer du?
Bakgrunnen, intensjonen og vanlige feil om og med brukerhistorier, og hvordan en best benytter dette verktøyet for å skape mest mulig verdi for sine kunder og brukere.