Digital agenda for Norge – fra stortingsmelding til gjennomføring v/Jan Hjelle, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Virksomhetsarkitektur

Hjelle vil introdusere stortingsmeldingen «Digital Agenda for Norge», krav og forventninger til offentlige virksomheter knyttet til digitalisering, og tiltak som ble igangsatt etter at meldingen ble lansert i 2016

Meldingen presenterer regjeringens hovedprioriteringer i IKT-politikken og berører temaer som utvikling av digitale tjenester, gjenbruk, styring og samordning i offentlig sektor, kommunal sektor, felleskomponenter, EU, innovasjon, personvern og IKT-sikkerhet

Hva vil du lære?

– Overordnede rammer for digitalisering i offentlig sektor
– Krav og forventninger til statlige virksomheter knyttet til digitalisering
– Difis rolle og virkemidler innen digitalisering i offentlig sektor

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå