Digital medarbeider – muligheter og utfordringer v/Erik Leung, Simplifai AS

AI og Robotics - dag 2

Digital medarbeider vil forandre arbeidsplass ved å automatisere oppgavene. Erik Leung vil gå gjennom flere eksempler hvor digital medarbeider vil skape en bedre arbeidsplass for de ansatte og peke ut en del utfordringer ved implementeringen.

AI og Robotics - dag 2