Digital tillit – Styrkning av kunderelasjoner gjennom etikk og sikkerhet v/Jon Even Rosengren, Accenture

Digital tillit

Etter hvert som etterspørselen for personlig tilpassede tjenester øker, får tjenesteleverandører tilgang til stadig større mengder personlig og sensitiv informasjon. Tillit mellom kunde og tilbyder er derfor blitt en hjørnestein i det digitale markedet og det må fokuseres på etikk og sikkerhet for at kunder skal ta i bruk nye tjenester som utvikles.

Hva lærer du?
Foredraget går nærmere inn på hvorfor det er blitt så viktig å investere i etikk og sikkerhet, og tar opp eksempler på hvordan dette er med å skape og opprettholde tillit mellom bruker og tilbyder.

Sikkerhet: Digital tillit