Digitaliseringskompetanse for ledere v/Simen Sommerfeldt, Bouvet

Ledere har et særskilt ansvar for kvaliteten på tjenestene som virksomheten leverer. Riktig kompetanse vil skape trygghet til å ta kalkulerte risiki som er forbundet med innovasjon.

I 2018 medvirket jeg i ekspertgruppen for kompetanse i Digtal21 – et regjeringsoppnevnt prosjekt som skulle anbefale tiltak som øker næringslivets evne til å utnytte digitalisering.

Ekspertgruppen identifiserte seks anbefalte kompetanseområder. I dette foredraget tar jeg for meg hvert område, og utdyper hvilke ord og uttrykk som er nødvendige for at ledere skal kunne bidra i dialoger og gjenkjenne kvalitet.