Digitalisering av vegvesenets tjenester v/Gunilla Hagstedt, Statens Vegvesen

Prosjektledelse

Vegvesenet har mange tjenester som kan utføres digitalt. Flere av disse tjenestene finnes nå på web. Hvordan har vi gjort dette og hva har vært utfordringene? Det har vært et eventyr å få dette til å spille sammen og gi brukene en helhetlig opplevelse.

Hva lærer du?
Du får høre om de erfaringer vi har gjort når vi utviklet selvbetjeningsløsninger og hvilke fallgruver og suksesser vi har opplevd. Vi har fokusert på de løsninger som har flest brukere og prøvd å tilfredsstille disse i første omgang.

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent