Distributed Ledger Technology og Blockchain er en disruptiv teknologi for finansnæringen, som vil utfordre bankenes rolle i fremtiden v/Terje Sletbak, Bits AS

Virksomhetsarkitektur

Finansnæringen ble først kjent med Blockchain ved introduksjonen av Bitcoin i 2009. Bitcoin er en uregulert heldigital valuta som har vært mye i vinden fordi den i utstrakt grad er blitt benyttet til lyssky virksomhet hvor både betaler og betalingsmottaker kan operere helt anonymt i et kryptert distribuert åpent nettverk.

Finansnæringen i Norge og i utlandet er underlagt strenge reguleringskrav som gjør Bitcoin lite aktuelt å bygge tjenester rundt. Det er imidlertid teknologien bak Bitcoin, Blockchain, som er interessant. De største globale bankene i verden har investert over 1 milliard US dollar i forskning og utvikling i den nye heldigitale teknologien som kalles Distributed Ledger Technology (DLT). I prinsippet kan alle eiendeler som kan digitaliseres inngå i en distribuert database. Dette betyr at DLT kan bidra til å digitalisere samhandlingen mellom alle aktører i samfunnet, ikke bare mellom bankene og bankenes kunder.

Hva lærer du?
Deltakerne vil få en innføring i hva Blockchain er, og praktiske anvendelser av teknologien i en fremtidig digital hverdag. Teknologien vil åpne for utvikling og distribusjon av verdiøkende tjenester via åpne kildekoder for applikasjonsutviklere, på en helt annen måte enn som er mulig i dag.

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå