Elektronisk- identitet og signatur sentralt for digital tillit v/Eirik Dalen, Signicat AS

Digital tillit

Elektroniske identiteter med digitale signaturer på person- og bedriftsnivå, har blitt en fremtredende suksessfaktor i regulerte bransjer for å lykkes med digital forretning. Det er et tydelig fremtidsrettet nasjonalt, europeisk og globalt fokus på området. Det gjelder privat næringsliv så vel som det offentlige. Gevinstene av effektiviseringen er udiskutable.

Hva lærer du?
Perspektiv på elektronisk- identitet og signatur, effektivisering av digitale prosesser og informasjonssikkerhet knyttet til disse mekanismene.

Sikkerhet: Digital tillit