Hvordan kan arkitektur bidra til endring og digitalisering av Bane NOR? v/Morten Moe, Bane NOR

Bane NOR er i ferd med å endre seg fra å være en organisasjon som baserer sin virksomhet på gammel teknologi som relé og mekanikk til å bli et IT selskap. Denne transformasjonen innebærer at vi må bygge IT kompetanse generelt og ikke minst på arkitektur. Fra å være et selskap med mye autonomitet og lite behov for samhandling, går vi mot en ny hverdag basert på IT og hvor systemer i veldig stor grad må samhandle og arkitektur får en fremtredende rolle.

  • Hvordan bygger man en arkitekturfunksjon og hva er arkitektens rolle i en slik organisasjon?
  • Hvordan sørger man for å legge til rette for høy endringstakt, samtidig som man styrer utviklingen?
  • Hvordan hjelper man organisasjonen til å bruke IT og få IT til å utvikle virksomheten videre?
  • Sentralisering, styring og kontroll vil alltid være en flaskehals, så hvordan kan man finne det rette nivået på dette?

Presentasjonen beskriver hvordan Bane NOR forsøker å løse dette