Felles keynote: Ledelse i maskinalderen: Hvordan kunstig intelligens vil redefinere lederens jobb v/Vegard Kolbjørnsrud, Handelshøyskolen BI

Er du klar for en intelligent maskin i ledergruppen? Ledere bruker halvparten av tiden sin på oppgaver intelligente maskiner kan gjøre for dem i fremtiden. Hvordan kan ledere utnytte sine menneskelige fortrinn? Vegard vil dele resultater fra en studie av 1770 ledere i 14 land om deres arbeid og holdninger, frykt og forventinger til intelligente maskiner – ikke minst hvordan Norge skiller seg ut.

Du vil lære hva kunstig intelligens er og hvordan slike systemer kommer til å endre lederjobben, hva som skal til for å lykkes som leder i maskinalderen og hva virksomheter kan gjøre i dag for å forberede seg.

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå