Felles keynote: Milliardinvesteringer i digitalisering. Hva gir det oss? v/Magne Jørgensen, professor, Simula Research Laboratory

Virksomhetsarkitektur

Privat og offentlig sektor investerer milliarder av kroner på å utvikle, videreutvikle og erstatte digitale løsninger med det formål å forbedre og effektivisere.

Hvor godt, og når, lykkes slike investeringene?
Bør vi roe ned eller heller øke tempoet i digitaliseringen?
Har investeringene total sett gitt mer effektivitet og bedre liv?

Det er overraskende vanskelig å kunne besvare disse spørsmålene godt. Noe vet vi imidlertid, og presentasjonen vil oppsummere kunnskap om dette basert på internasjonale evalueringer, egen og andres forskning på IT-utvikling, analyser av sammenheng mellom digitaliseringsinvesteringer og produktivitet, erfaringer fra gjennomganger i digitaliseringsrådet og andre kilder.

Se også intervju med Mange Jørgensen: Forskerens 8 tips for å unngå at IT-prosjektet blir en IT-skandale.  Vanskelig å vise lønnsom digitalisering

 

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå