Felles keynote: Hvilket samfunn bygger vi? v/Magne Jørgensen, professor, Simula Research Laboratory

AI og Robotics
Informasjonssikkerhet Kunstig intelligens og robotics Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå