Hvordan sørge for etterlevelse av sikkerhetskravene i GDPR? v/ Dagfinn Buset, BDO