Hvordan sørge for etterlevelse av sikkerhetskravene i GDPR? v/ Dagfinn Buset, BDO

Cloud Computing
Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?