Livet er en strøm av hendelser v/Audun Fauchald Strand og Christian Thindberg, NAV

I stedet for å integrere statlige systemer via tradisjonelle apier, foreslår vi å bruke strømmer av eventer. Livet er en strøm av hendelser. Du får barn, får jobb, mister jobb, blir pensjonist. Tenk om alle statlige etater kunne reagert på disse på en sikker og trygg måte. NAV har begynt å lage systemene sine slik, og håper flere kan være med å integrere hendelser med bruker i sentrum.