Smart Kommune – et rammeverk for digitalisering av kommuner og byer v/ Stein Tømmer, markedsdirektør, Telenor

Foredraget vil ta for seg hvordan kommuner og byer kan tilnærme seg digitalisering gjennom etablering av en tydelig strategi med tilhørende tiltaksplan. Hva er de viktigste områdene for en Smart By både internt og ut publikum? Hvilke gevinstområder er de viktigste? Foredraget vil også belyse konkrete eksempler på hvordan Telenor i samarbeid med kommuner og byer jobber med digitalisering, og hvilke verktøy Telenor tilbyr for å bistå kommuner med å realisere en Smart By.