Foredrag 6

Cloud Computing
Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?