Foredrag 8

Smarte byer

Det er for lettvint å si at teknisk gjeld skyldes klønete programmering utført av inkompetente utviklere som jobber under tidspress. Jeg tror at uegnede og vage abstraksjoner forårsaket av mangelfull domenemodellering er den sentrale driveren for teknisk gjeld. Det betyr at nøkkelen til å redusere teknisk gjeld er en bedre og mer eksplisitt formulert domeneforståelse snarere enn et rent tekniske grep.

Hva du lærer
Hvordan og hvorfor teknisk gjeld oppstår, og hva vi kan gjøre for å redusere risikoen for å bli teknisk bankerott.

Risikostyring