Endringsledelse i digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor v/Sara Cecavova, Vivento AS og Vebjørn Brastad, Miles Oslo AS

På tross av kunnskap om at digitalisering i stor grad ikke handler om teknologi, men om mennesker og organisasjon, ser vi stadig at digitaliseringsprosjekter som igangsettes i kommunal sektor legger for stor vekt på den tekniske løsningen. Resultatet av dette er at potensiale av gevinster ikke hentes ut. Løsningen ligger i å sette mennesker og organisasjonen i sentrum gjennom god endringsledelse.