Etiske dilemmaer med autonome systemer og kunstig intelligens v/ Jørgen Petersen og Kjetil Wangen Karlsen, Promis AS

AI og Robotics - dag 1

Utviklingen av «kunstig intelligens» (AI), maskiner som selv kan analysere, beslutte og handle på bakgrunn av innsamlet informasjon og læring, er i sterk vekst. Du kan allerede i 2018 bestille en selvkjørende buss og bli kjørt dit du skal. Men hvem har ansvaret når førerløse kjøretøy er involvert i ulykker? Kan vi gjøre maskinene moralske slik at vi for eksempel unngår alvorlige hendelser og katastrofer?

AI og Robotics - dag 1