Samarbeid mellom privat og offentlig sektor om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet v/Nils Inge Brurberg, BITS

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet – DSOP programmet. Samarbeidet vil skape store verdier og spare tid og penger både for aktørene og ikke minst bidra til den videre digitaliseringen av Norge. Bits representerer finansnæringen i dette samarbeidet.