Foredrag 7

Virksomhetsarkitektur
Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå