Intelligent Automasjon – Hvor skal vi bedrive verdiskapning i fremtidens digitale prosesslandskap? v/ Tom Einar Nyberg, KPMG Digital

AI og Robotics - dag 1

Intelligent automatisering av arbeidsprosesser driver frem en ny «æra» innenfor digitalisering. Løsningene for automatisering  vil bli mer intelligente og utvides med analytiske og kognitive tilnærminger. Organisasjonen utfordringer, dens prosesser og verdiflyten blir kritisk. Vi må tenke nytt rundt verdiskapning, hvilke aktiviteter er «Human-Value-Added» og hvor skal vi bidra i verdikjeden?

AI og Robotics - dag 1