Fra dyp IT-infrastruktur til dypt vann v/Geir Børdalen, NRK

Virksomhetsarkitektur

Hvordan jobber NRK når de røsker infrastrukturen sin opp med roten og bytter hele mediehåndteringssystemet? Hvordan få IT-arkitektur til å henge sammen med effektiv arbeidsflyt for journalister – og leveranser til publikum? I tett samarbeid med de som skal bruke systemet setter NRK nå sammen en fleksibel løsning som skal levere både media og metadata til produsenter, journalister og ikke minst publikum.

Du får et innblikk i prosessen og et spennende prosjekt – og ikke minst i teknologien og arkitekturen bak det som nå bygges. I tillegg tar Børdalen for seg hvordan teknologien endrer måten man lager innhold. Med utgangspunkt i sendingen fra Saltstraumen tidligere i år får vi se hvordan åpen kildekode, undervannseksperimenter og droner førte til innovativ historiefortelling.

Hva lærer du?
Hvordan NRK endrer arkitektur for logistikk gjennom hele sitt produksjons- og publiseringssystem (planlegging, opptak, redigering, bearbeiding og publisering). Og hvordan innovasjon er brukt til å forbedre historiefortelling og opplevelser for publikum. Kanskje også litt om hva som går bra – og hva som «går på trynet».

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå