Fremtidens arbeidsmarked – med et digitalt NAV v/Håkon Røstad, NAV

Virksomhetsarkitektur

NAV gir mennesker muligheter ved å utnytte de mulighetene digitalisering gir oss. Vi ser at utviklingen går raskere enn før, og at digitalisering vil påvirke arbeidsmarkedet vi betjener, etterspørselen etter våre tjenester, og vår evne til å levere gode tjenester.

Virksomhetsarkitektur er et verktøy for å styre og prioritere utviklingen av NAV. I foredraget vil vi dele våre tanker om
–    Hvordan vil digitalisering påvirke arbeidsmarkedet?
–    NAV ønsker å tilby bedre brukermøter – hvordan skal vi få til det?
–    Hva vil vi oppnå med å digitalisere NAV?
–    Hvordan arbeider vi med virksomhetsarkitektur i NAV
–    Smakebiter fra noen pågående prosjekter

Hva vil du lære?
Deltakerne vil høre om hvordan digitalisering vil påvirke arbeidsmarkedet og dermed etterspørselen etter NAVs tjenester. Vi vil i tillegg presenterer hva vil vi oppnå med digitalisering i NAV, hvilken rolle virksomhetsarkitekturen har og hvordan konkrete prosjekter i NAV bidrar til i denne prosessen.

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå