From concept to service – A real world adaptation of AI v/Thor Are Helge, Visma Enterprise

AI og Robotics

Møt opp på denne presentasjonen hvis du vil bli med på en reise fra en god idé, via konsept til design, utvikling og til slutt en fungerende tjeneste som bruker maskinlæring til å automatisere en tidligere fullstendig manuell prosess.

Deltakerne vil lære hvordan gjennomføre et prosjekt for å ta i bruk maskinlæring og hvilke ledelsesprosesser, utviklingsverktøy og driftsprinsipper vi har brukt. Vi går også inn på kostnad relatert til utvikling og faktiske besparelser etter produksjonssetting.

Kunstig intelligens og robotics