Hva gjør du når forretningsverdien er stabilitet? – Innføring av mikrotjenestearkitektur mot strømmen v/Arne Berner, DIFI

Arkitektur i praksis

Flertallet av de virksomhetene som bruker ID-porten roper ut om stabilitet. Endringer oppleves for dem som støy og mer arbeid. Men det finnes alltid virksomheter som har behov for ny utvikling. Utviklere og arkitekter ønsker overgang til en mikrotjenestearkitektur og mulighet for hyppigere leveranser. For flertallet blir hyppigere leveranser sett på som negativt, fordi de opplever at stabiliteten trues.

Hva lærer du?
Kontinuerlige leveranser krever endringsrobusthet og åpenhet. Dette er ikke et systemutviklingsprosjekt, men et organisasjonsutviklingsprosjekt som kan ha stor glede av å involvere mer enn bare arkitekter og utviklere.

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester