Hva truer oss nå? NSM om trender i trussel og risikobildet, v/ Hans Christian Pretorius, NSM

Informasjonssikkerhet

Hans Christian Pretorius  gir et innblikk i hva som truer oss nå og hvilke trender NSM ser i trussel- og risikobildet. Han vil også presenterer det NSM tror vi kan forvente oss fremover og hvilke tiltak NSM oppfatter er de viktigste.

Informasjonssikkerhet