Hvordan designe tjenester som forenkler og forbedrer hverdagen vår? v/Marte Stensrud og Nora Holte, Netcompany

Kravhåndtering

Brukerne må involveres tidlig i designprosessene våre. Tjenester som ikke har blitt brukertestet underveis i utviklingsløpet er en utviklingsmetodikk vi har lagt bak oss. Men hvilke metoder bør benyttes for å forstå brukerne våre? Hvor mye innsiktsarbeid trengs før vi kan starte å utvikle en tjeneste? Hvordan sikre at vi designer tjenester som faktisk forenkler og forbedrer hverdagen vår?

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden