Hvordan lovfeste digitalisering uten at det blir en kravspesifikasjon? v/Rune Kjørlaug, DIFI

Kravhåndtering

Både forvaltningsloven og arkivloven skal endre for å legge til rette for dagens og fremtidens digitale samfunn. Hvilke krefter utfordrer lovverket i dag? Hvordan kan vi utforme lovverket slik at det blir en katalysator for digitalisering, og ikke en kravspesifikasjon som er utdatert før lovverket trer i kraft? Tanker og refleksjoner fra en digitaliserer skremt ut i lovutvalg-arbeid.

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden