Hvordan måle vegtrafikken i Norge? Erfaringer fra prosjektet Datainn hos Statens vegvesen v/Kristoffer Dyrkorn, BEKK

Arkitektur i praksis

Datainn er Statens vegvesens system for å måle og samle inn data om vegtrafikken i Norge. Løsningen inneholder store mengder detaljerte data til bruk i analyser og planlegging – grunnlagsdata for nesten all virksomhet i etaten.

I dette foredraget vil du få innblikk i hvordan systemet har blitt til og hvilke erfaringer man har gjort seg fra utforming, utvikling og mer enn 2 års drift.

Hva lærer du?

Hvordan planlegge bygging og vedlikehold av veier i Norge
Hvordan måle trafikk og lage et innsamlingssystem for vegdata
Hvordan arkitekturutformingen i løsningen er gjort
Hvordan lage endringsdyktige IT-systemer

 

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester