Hvordan skape innovasjon i etablerte virksomheter? v/Magnus Alu Andersen, Netcompany

Med en rivende teknologisk utvikling og de mulighetene dette gir med tanke på digitalisering, må de fleste omstille seg for å kunne levere de tjenestene markedet forventer. Disruptive tjenestetilbud fra en aktør kan endre spillereglene for en hel bransje, og føre til at omstilling og digitalisering kommer raskere enn planlagt. Netcompany viser deg hvordan man kan skape innovasjon i etablerte virksomheter og sørge for at man selv setter premissene for sin egen bransje – før andre gjør det for deg.