Hvordan unngå at kravspesifisering blir en hviskelek i dag og i fremtiden! v/Shomaila Kausar, Systek AS

Kravhåndtering

Flere prosjekter har mislyktes fordi brukerne av systemet føler at de ikke får det de har bedt om. Andre prosjekter sliter med mye mangler og feil. Årsaken til dette kan være er en god miks av komplekse fagområder, mangelfull kravspesifisering, globalisering og smidig prosjektmetodikk. Jeg har også sett at utviklingsteamene kjører smidig mens spesifisering blir utført etter vannfallsmodellen.

Hva lærer du?
Hvordan kravspesifisering bør utføres i et smidig prosjekt, og hvilke forbedringer knyttet til kravspesifisering som skal til for å unngå at kravspesifiseringen blir en hviskelek.

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden