Ikke gjør som kunden din sier! v/Anne Landro, Computas

Som kunde er det fristende å komme med fiks ferdig løsningsbeskrivelse i stedet for kravspekk. For du vet jo akkurat hva du vil ha! Men visste du at fokus på løsning heller enn krav og behov kan bli fordyrende og føre til dårligere systemer?

Og om vi konsulenter bare gjør som kunden vår sier, glemmer vi at en viktig del av ekspertrollen vår, er å stille spørsmål ved ønskene som strømmer på.

Hva lærer du?

  • Hvorfor det kan koste mer å komme med løsningsbeskrivelse enn kravspesifikasjon
  • Forskning innen psykologien som forklarer hvorfor det blir dårligere løsninger hvis kunden kommer med løsningsbeskrivelse.
  • Forklaringsmodell som støtter opp om hvorfor man ikke bare skal gjøre som kunden ber om.
  • Eksempler som illustrerer viktigheten ved å stille spørsmålstegn ved kravspesifikasjon og løsningsbeskrivelse.