Industriell Maskinlæring –> Fremtidens Fabrikker v/Espen Davidsen, Intelecy

Fabrikker utnytter globalt i snitt kun 65% av den totale kapasiteten. De beste fabrikkene i verden klarer å oppnå en utnyttelsesgrad på rundt 85% av total kapasitet. Det er et stort potensial for forbedringer i energiforbruk, utnyttelse av råvarer og maskiner.  Intelecy gir de som jobber nærmest produksjonen i fabrikker et verktøy som de selv kan bruke til å produsere renere, tryggere og mer effektivt.