Introduksjon til DNDs nye veileder for skytjenester v/ Øyvind Eidissen Ransedokken

Cloud Computing

Øyvind vil gi en kort introduksjon til Dataforeningens nye veileder for skytjenester, som er under utarbeidelse. Veilederen utarbeides av DNDs faggruppe for Cloud Computing og har som formål å tjene som et arbeidsverktøy for alle som har befatning med skytjenester, enten som kunder eller leverandører, både i offentlig og privat sektor. Tentativt publiseringstidspunkt er andre kvartal 2017.

Hva vil du lære?
Foredraget vil gi en helt overordnet tematisk oversikt over Cloud-veilederens innhold.