Bruk av IoT og maskinlæring for å bekjempe vannlekkasjer. Tilgang på sanntidsdata i sky gir effektiv problemløsning for kommunene v/ Frøydis Sjøvold, Powel

Vannlekkasjer i vannforsyning er en stor utfordring for norske kommuner. Gjennomsnittlig lekkasjetap i Norge er på omlag 30%. En betydelig reduksjon kan oppnås ved smartere bruk av allerede tilgjengelig informasjon om ledningsnettet.
Powel har i samarbeid med bla Stavanger kommune testet og utviklet et konsept for å bekjempe vannlekkasjer. Powel Water Alert gir tilgang på sanntidsdata i sky har gjør det mulig å varsle nye vannlekksjer tidlig slik at man raskere kan lokalisere de.