Keynote 2: Hvordan jobbe og lede for å akselerere innovasjon i team og selskaper? v/Karina Birkeland Lome, DnB

Karina Birkeland Lome er Head of Accelerate Innovation i DNB og vil dele av sine erfaringer som endringsagent, organisasjonsutvikler og ledercoach.

  • Hvordan er det lurt å jobbe og lede for å bygge en organisasjon som kontinuerlig innoverer og presterer godt?
  • Hvilke praksiser kan være nyttige for å være kundeorientert og smidig i møte med stadig raskere endringer i en digital verden?
  • Hvorfor er måten vi jobber og leder på så viktig for resultatene vi klarer å skape sammen?