Hvordan gå fra spesialsøm til å skape bærekraftige programvareløsninger v/Dr. John Markus Lervik, Cognite

For at selskaper skal lykkes i det digitale skiftet er det avgjørende at de har kompetansen til ikke bare å bygge enkeltstående programvaresystemer basert på behovene til individuelle prosjekter, men også gjennomføre dette med den riktige tankemåten og arkitekturen for å få framtidsrettede og bærekraftige løsninger.

En vanlig hindring er at programvareutvikling blir behandlet som et prosjekt i stedet for et produkt, der man løser enkeltproblemer i isolasjon. Ofte har man også en innstilling om at man jobber på et midlertidig prosjekt som varer fra noen måneder til et år. Når prosjektet er ferdig, går de videre til nye prosjekter. Programvareutvikling blir sjeldent behandlet som et ‘produkt’ som kontinuerlig må videreutvikles og vedlikeholdes over tid. Å behandle programvareutvikling som enkeltstående
prosjekter hindrer selskaper i å forstå hele verdikjeden, samt problemet de er satt til å
løse. Alvorligst av alt, så hindrer det vekst og skalering som er helt avgjørende i årene som kommer.

Norge har en unik mulighet til å stå frem globalt i flere områder innen
programvareutvikling. Men for å oppnå en global posisjon må vi fokusere på å bygge programvareløsninger som kan skaleres globalt. Dette gjelder ikke minst innenfor digitalisering av industrien, som står overfor en fundamental transformasjon de neste 10-15 årene. Så, hva må til for at vi skal lykkes her i Norge, og så bruke dette til å kunne skalere globalt?