Datadrevet oppfølging i NAV v/Robindra Prabhu og Mette Simonsen Vollset, NAV

Vi liker å skryte av at Norge har en av verdens beste velferdsstater. Gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, forvalter NAV en tredjedel av statsbudsjettet.

Men NAV forvalter ikke bare store økonomiske verdier. Gjennom sentrale nasjonale registre og et rikholdig datavarehus, forvalter NAV også store mengder data som blant annet kan kaste lys over tjenesteleveransen, legge til rette for smidige arbeidsprosesser og brukes til å utvikle bedre velferdstjenester.

AI-labben utforsker mulighetsrommet som ligger i å analysere og utnytte NAVs mange datakilder på nye måter. Målet er ny innsikt i ”hvor skoen trykker”, kjennskap til hva som fungerer, og utvikling av modeller som kan gjøre tjenesteleveransen mer treffsikker, brukertilpasset og effektiv.

Sammen med NAV Alna, et NAV-kontor i Groruddalen i Oslo, undersøker vi nå hvordan data kan dreie virksomheten rundt den enkelte brukers behov for støtte og oppfølging. Her vil vi dele tidlige erfaringer, og diskutere muligheter og utfordringer underveis.