Kravhåndtering i Autosys, hvor bommet vi, hvorfor, og hva gjør vi nå? v/Svein Hauge, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Kravhåndtering

Autosysprosjektene har hatt mange utfordringer, og mye av det har å gjøre med kravhåndtering. Foredraget tar for seg Autosysprosjektenes historie fra 2009 og fram til i dag, og vil vise hvordan vi har utviklet oss som kunde.

Hva lærer du?
Hvordan kravhåndtering påvirker kontraktsetterlevelse, samarbeidsklima, produksjon og kostnader.

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden