Kunstig intelligens gjennom 60 år – Fra visjon til virkelighet v/Roar Fjellheim, Computas AS

AI og Robotics

Kunstig intelligens (AI – artificial intelligence) har røtter tilbake til 50-tallet og datamaskinens spede barndom. AI har utviklet seg fra en opprinnelig optimistisk visjon, via skuffelser i flere omganger («AI winter»), til de siste års eksplosjonsartede interesse for området. Teknologisk har det vært en gradvis akkumulering av forståelse av hva vi kan få til gjennom smarte data og smarte algoritmer, med avgjørende hjelp av utvikling på maskinfronten. Foredraget vil gi en oversikt over de første 60 årene av AIs historie, inkludert en innblikk i kjerneteknologiene, der massiv maskinlæring er siste skudd på stammen. Tilslutt vil vi spekulere litt i hvor AI går herfra.

Deltakerne vi få et overblikk over AIs historie og lære litt grunnleggende om AI teknologi og AI anvendelser.

Kunstig intelligens og robotics