Robotics – Et praktisk virkemiddel til digitalisering v/Tom Einar Nyberg, Capgemini

AI og Robotics

Robotics-teknologien er blitt en viktig komponent i virksomheter som ønsker å digitalisere sine operasjoner, enten innenfor kjernevirksomheten eller i støttefunksjoner. Men det er mye usikkerhet og «hype» innen området som må klargjøres.

Prinsipielt sett kan man dele inn teknologien i tre nivåer: «Transaksjonelt», «Analytisk» og «Kognitiv». Teknologi på de ulike nivåene vil spille sammen og er komplementære ift. til deres kapabilitet og bruk.

Starten på selskapenes Robotics-reise begynner normalt med «Transaksjonell» automasjon gjennom RPA. Denne type teknologi utpeker seg med: Særdeles kort implementeringstid, fleksible og forretningsrettede løsninger som går på tvers av eksisterende plattformer og rask leveranse av tydelige gevinster.

Hva lærer du?

  • Introduksjon til de ulike typer av Robotics teknologi og hva de kan levere, og hvordan man kan anvende robotene i virksomheten.
  • Klargjøre hvor teknologien konkret kan bidra og hvor moden er den per i dag
  • Dypdykk i Transaksjonell automasjon (RPA): Praktiske utfordringer med implementeringer og hvordan man utvider bruken.
Kunstig intelligens og robotics